2002 Wrocław/Jugowice

Tematem przewodnim kolejnego spotkania członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, które odbyło się w dniach 20 – 21 kwietnia 2002 roku we Wrocławiu, była problematyka „germanistyki wirtualnej” w dobie dynamicznego rozwoju technik multimedialnych. Tym razem gospodarzem konferencji był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego dyrektor, prof. Eugeniusz Tomiczek, witając gości przypomniał, iż w tym miejscu planowano już zorganizowanie dorocznego zjazdu SGP przed pięcioma laty. Nie doszło jednak do niego z powodu katastrofalnej powodzi, która w roku 1997 nawiedziła miasto.

Z tym większym podziwem członkowie Stowarzyszenia zwiedzili odrestaurowane pomieszczenia Instytutu i wysłuchali uroczystego wykładu prof. Marka Hałuba, w którym przedstawił on bogaty dorobek germanistyki wrocławskiej, w szczególności zaś obszar pozostający w kręgu jego największych zainteresowań, a mianowicie badania nad kulturą śląską. Kolejne referaty wygłoszone podczas konferencji przez prof. Karla-Dietera Büntinga z Uniwersytetu w Essen oraz przez przedstawiciela firmy Siemens, dr. Gerharda Zaundera, a także ożywione debaty z udziałem wszystkich uczestników seminarium, koncentrowały się wokół nowych możliwości, jakie dla dydaktyki uniwersyteckiej niosą programy multimedialne. Wśród dyskutowanych zagadnień znalazły się między innymi problemy germanistyki wirtualnej – koncepcja studiów zaocznych, w których studenci uczestniczyliby za pośrednictwem komputera, a także rola nowych mediów w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych. W tym miejscu należy jeszcze dodać, iż uczestnicy konferencji we Wrocławiu byli także gośćmi konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec, pana dr. Petera F. Ohra, który zaprosił członków Stowarzyszenia na uroczystą kolację w dniu 20 kwietnia.

Również w roku 2002 Stowarzyszenie Germanistów Polskich objęło patronat nad organizowanym przez wrocławski ośrodek germanistyczny, w szczególności przez prof. Mirosławę Czarnecką, seminarium poświęconym pamięci prof. Mariana Szyrockiego pod tytułem „Literarisches Leben zwischen Kriegserlebnis und Friedenssucht in Schlesien in der Frühen Neuzeit”. Ta międzynarodowa konferencja odbyła się w dniach 26 – 30 września 2002 roku w Jugowicach, zaś obecnie w przygotowaniu znajduje się tom jej materiałów pod tytułem „Memoria Silesiae: Leben und Tod in der Literatur des Barock”.