2004 Poznań

W dniach 23–25 kwietnia 2004 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja Konstrukty a rzeczywistość w badaniach lingwistycznych, literaturo – i kulturoznawczych oraz w naukach historycznych i społecznych.