1992 Zgorzelec/Görlitz

Pierwszym znaczącym osiągnięciem, jakim może poszczycić się nasze Stowarzyszenie było zorganizowanie w dniach 9 – 11 grudnia 1992 roku polsko-niemieckiej konferencji w Zgorzelcu i Görlitz, poświęconej problematyce uprzedzeń i stereotypów pomiędzy naszymi dwoma narodami. Było to spotkanie o charakterze symbolicznym. Obrady odbywały się w obydwu językach i w obydwu miastach, a goście biorący w nich udział przechodzili kilkakrotnie przez most łączący owe miejsca położone po dwóch stronach granicy. Było to także spotkanie interdyscyplinarne, w którym wzięli udział nie tylko przedstawiciele licznych uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego i Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu w Lipsku, Halle, Bielefeldt, Uniwersytetu w Koblencji, Gießen, Bayreuth i w Essen, ale także reprezentanci Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim, Towarzystwa Germanistyki Interkulturowej, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Dreźnie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, przedstawiciele władz polskich i niemieckich oraz literaci i tłumacze. Owocem obrad konferencji było wydanie w roku 1994 tomu jej materiałów zarówno w wersji polskiej pod tytułem „Uprzedzenia między Polakami i Niemcami”, jak i w wersji niemieckiej pod tytułem „Vorurteile zwischen Deutschen und Polen”. Problematyka konferencji – istnienie wzajemnych stereotypowych sądów o sąsiadach i ich skutków dla kształtowania się polsko-niemieckich kontaktów – okazała się niezwykle ważna i interesująca nie tylko dla germanistów, pedagogów i historyków, ale także, a może w szczególności, dla mieszkańców regionów przygranicznych i kształtu ich współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego.