Sąd Polubowny

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Lech Kolago
Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
Uniwersytet Warszawski

Prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi
Uniwersytet Warszawski