2012 Warszawa

Międzynarodowa doroczna konferencja naukowa Związku Germanistów Polskich

Ludzie – Języki – Kultury

Warszawa, 25-27 maja 2012

Zobacz program konferencji.

Konferencję wsparły finansowo:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej