2015 Warszawa

„Zwischen Kontinuität und Modernität
Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen”

2014 Rzeszów

Temat międzynarodowej konferencji naukowej Związku Germanistów Polskich, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9-11 maja 2014 brzmi „Współczesność i przyszłość germanistyki za granicą”

2013 Kraków

W dniach 10-12 maja 2013 r. w Krakowie została zorganizowana konferencja naukowa pt. „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche”

2012 Warszawa

Międzynarodowa doroczna konferencja naukowa Związku Germanistów Polskich
Ludzie – Języki – Kultury
Warszawa, 25-27 maja 2012

2011 Zielona Góra

Coroczna międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich poświęcona była problemom języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej w interakcji polsko-niemieckiej. Jej temat brzmał: Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion.

2010 Warszawa

Konferencja Związku Germanistów Polskich.
Rozmowa eksperta: Studia i badania dotyczące Niemiec i Austrii w Polsce

Warszawa, 2-4 sierpnia 2010

2009 Olsztyn

Przybyli z całego świata germaniści obradowali pod hasłem „Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit”.

2008 Łódź/Bronisławów

Międzynarodowa konferencja naukowa miała miejsce w dniach 9–11 maja 2008. Tytuł konferencji: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik.

2007 Opole

W dniach 11–13 maja 2007 roku konferencja SGP odbyła się w Opolu. Tematem konferencji były Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität.

2006 Toruń

Gospodarzem Zgromadzenia członków SGP i konferencji naukowej w roku 2006 była Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja Teksty jako przedmiot badań germanistycznych odbyła się w dniach 12–14 maja 2006.