Członkowstwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia działająca naukowo w zakresie szeroko rozumianej germanistyki lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, której kwalifikacje zostały uznane przez Zarząd Stowarzyszenia za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na postawie wniosku i pisemnej opinii (rekomendacji) dwóch członków zwyczajnych. 

Aktywnym członkiem Stowarzyszenia stają się Państwo w chwili uiszczenia rocznej składki członkowskiej, tj. nie później niż do 30 marca roku kalendarzowego. Członkowie, którzy terminowo uregulują swoje zobowiązania, otrzymają dofinansowanie kosztów zakwaterowania podczas dorocznych konferencji SGP, oraz tom konferencyjny.

Składka członkowska

Każdy członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich jest zobowiązany uiszczać roczne składki członkowskie w wysokości 100 zł za każdy rok kalendarzowy. Składki należy wpłacać na konto bankowe SGP. Nowi członkowie wpłacają składki po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków SGP. Emerytowani nauczyciele akademiccy wpłacają składki roczne w wysokości 40 zł, zaś członkowie, którzy ukończyli 75 lat, są całkowicie zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich SGP.

Konto bankowe

W PLN/in PLN (Zloty):

Nr konta / Kontonummer: 44 1090 2138 0000 0001 4241 4790

Nr konta / Kontonummer (IBAN): PL44109021380000000142414790

SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

Właściciel konta / Kontoinhaber: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

Nazwa banku / Kreditinstitut: Santander Bank Polska S.A., I. Oddz. w Opolu

W EURO / In Euro:

Nr konta / Kontonummer (IBAN): PL56109021380000000142415253

SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

Właściciel konta / Kontoinhaber: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

Nazwa banku / Kreditinstitut: Santander Bank Polska S.A., I. Oddz. w Opolu

 

Członkowie honorowi,
laureaci Statuetek honorowych Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Prof. dr Hans-Jürgen Krumm
Prof. dr Hartmut Eggert
Prof. dr hab. Adam Zieliński
Prof. dr Olga Dobijanka-Witczakowa
Prof. dr Karl-Dieter Bünting
Prof. dr Wolfgang Heinemann
Prof. dr Margot Heinemann
dr Heinz-Rudi Spiegel
dr Gisela Janetzke
Prof. dr Heinz Vater
Prof. dr hab. Lech Kolago