Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Latkowska
Uniwersytet Warszawski


Członkowie

Prof. dr hab. Waldemar Czachur
Uniwersytet Warszawski

Prof. ucz. dr Mariusz Jakosz
Uniwersytet Śląski w Katowicach