Kontakt

Adres do korespondencji
Dr Małgorzata Kosacka
Sekretarz Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Instytut Germanistyki UW 
ul. Dobra 55, p.1.043
PL 00-321 Warszawa

E-Mail: sgp_vpg@uw.edu.pl

Adres siedziby statutowej
Stowarzyszenia Germanistów Polskich
ul. Dobra 55
PL 00-321 Warszawa