2014 Rzeszów

Temat międzynarodowej konferencji naukowej Związku Germanistów Polskich, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9-11 maja 2014r.: „Współczesność i przyszłość germanistyki za granicą”

Współorganizatorem jest Instytut Germanistyki w Rzeszowie w partnerstwie z Instytutem Języka Niemieckiego w Mannheim i germanistyki na Saarland University.

Sponsorzy i sympatycy

Centrala Wymiany Akademickiej / Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie / Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie