2003 Szczecin

W roku 2003 odbyło się następne doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich połączone z konferencją naukową. Wiodącym zagadnieniem konferencji była szeroko pojęta integracja polsko-niemiecka i europejska oraz rola, jaką w tym procesie pełni (polska) germanistyka. Spotkanie odbyło się w Szczecinie, w dniach 2 – 4 maja 2003 roku, a więc w przeddzień referendum, w którym Polacy wyrażą swoją opinię w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Program seminarium był bardzo interesujący: wygłoszonych zostało wiele wykładów plenarnych, a w dyskusjach panelowych wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych dyscyplin germanistycznych, takich jak językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, glottodydaktyka i translatoryka. Gospodarzem i współorganizatorem zjazdu SGP był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności jego dyrektor i zarazem prodziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Paweł Mecner.