2015 Warszawa

Konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich  w dniach 29-31 maja 2015 r. w Warszawie.

Organizator miejscowy:
kierowany przez prof. dr hab. Franciszka Gruczę
Wydział Humanistyczny Społecznej Akademii Nauk

Partner:
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego
w osobie prof. dr hab. Franka Liedtkego.

Temat konferencji:
„Zwischen Kontinuität und Modernität
Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen”

 

Konferencja  zorganizowana dzięki wsparciu:
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)