2013 Kraków

Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbyła się w dniach 10-12 maja 2013 r. w Krakowie i  została zorganizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Kolonii, a także Uniwersytetem Martina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Jako temat przewodni Zarząd Stowarzyszenia zaproponował „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche”.

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
Austriacki Konsulat Generalny w Krakow