Publikacje

(2019)

STUDIA NIEMCOZNAWCZE – STUDIEN ZUR DEUTSCHKUNDE (pod red. Lecha Kolago). Tom specjalny/Sonderband: NAUKOWE, KULTUROWE I SPOŁECZNE OBLICZA GERMANISTYKI UNIWERSYTECKIEJ – WISSENSCHAFTLICHE, KULTURELLE UND GESELLSCHAFTLICHE FACETTEN DER HOCHSCHULGERMANISTIK. (pod red. Marii Katarzyny Lasatowicz, Jarosława Bogackiego, Felicji Księżyk). Tom LXIII, 2019.

Tom czasopisma do pobrania (>Tomy do pobrania)

(2016-2018)

Seria wydawnicza „BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK” (kliknij w link)

(2012 -2015)
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich” zostało powołane w roku 2012 w celu upowszechniania dorobku i wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko germanistyczne, zwłaszcza członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, oraz badaczy zagranicznych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe z zakresu wszystkich subdyscyplin germanistycznych. Celowi temu służy także zamieszczanie recenzji publikacji naukowych.

Więcej informacji na stronie ZVPG

Najnowszy numer Czasopisma można znaleźć tutaj

Wydawania czasopisma zostało zakończone w 2015 roku.

(2012)
MENSCH-SPRACHEN-KULTUREN. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 25.-27 Mai 2012, Warszawa, herausgegeben von Grzegorz Pawłowski, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Silvia Bonacchi, Warszawa.

(2011)
DIE DEUTSCHE SPRACHE, KULTUR UND LITERATUR IN POLNISCH-DEUTSCHER INTERAKTION, Beiträger der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten, 17.-19. czerwiec 2011, Zielona Góra, herausgegeben von Franciszek Grucza, Pawł Zimniak, Grzegorz Pawłowski, Warszawa. Spis treści.Nakład wyczerpany

(2011)
STUDIEN UND FORSCHUNG ZUR DEUTSCHLAND- UND ÖSTERREICHKUNDE IN POLEN, Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten, 2. – 4. August 2010, Warschau, herausgegeben von Lucjan Meissner, Grzegorz Pawłowski, Warszawa. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2009)
DISKURSE ALS MITTEL UND GEGENSTÄNDE DER GERMANISTIK, Materialien der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten an der Warmia und Mazury Universität 8.– 10. Mai 2009, Olsztyn, herausgegeben von Franciszek Grucza, Grzegorz Pawłowski, Reinhold Utri, Warszawa, 2009. Spis treści. Nakład wyczerpany
TRANSLATORIK IN FORSCHUNG UND LEHRE DER GERMANISTIK, Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź, 9.-11. Mai 2008, Bronisławów, herausgegeben von Hans-Jörg Schwenk,Magdalena Olpińska. Euro-Edukacja, Warszawa, 2008. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2007)
GERMANISTISCHE WAHRNEHMUNGEN DER MULTIMEDIALITÄT, MULTILINGUALITÄT UND MULTIKULTURALITÄT, Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 11.-13. Mai 2007, Opole, herausgegeben von Franciszek Grucza, Hans-Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska, Euroedukacja, Warszawa, 2007. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2006)
TEXTE GEGENSTÄNDE GERMANISTISCHER FORSCHUNG UND LEHRE, Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12.-14.Mai 2006 Toruń, herausgegeben von Franciszek Grucza unter Mitwirkung von Hans-Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska. Euro-Edukacja, Warszawa 2006. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2005)
GERMANISTISCHE ERFAHRUNGEN UND PERSPEKTIVEN DER INTERKULTURALITÄT, Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 22.-24. April 2005 Kraków, herausgegeben von  Franciszek Grucza und Hans-Jörg Schwenk,Magdalena Olpińska. Euro-Edukacja, Warszawa 2005, Spis treści. Nakład wyczerpany

(2004)
KONSTRUKTE UND REALITÄT IN DER SPRACH-, LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFT SOWIE IN DER GESCHICHTSFORSCHUNG UND SOZIALWISSENSCHAFT, Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 23.-25. April 2004, Poznań, herausgegeben von Franciszek Grucza und Hans-Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska, Euro-Edukacja, Warszawa, 2004. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2003)
Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der [polnischen] Germanistik” Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 02.-04. Mai 2003, Szczecin, herausgegeben von Franciszek Grucza, Euro-Edukacja, Warszawa, 2003. Spis treści. Nakład wyczerpany

(2000)
TAUSEND JAHRE POLNISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN. SPRACHE – LITERATUR – KULTUR – POLITIK, Materialien des Millennium-Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa, herausgegeben von Franciszek Grucza, Graf-Punkt, Warszawa, ISBN 83-87988-87-1, 1008 Seiten, 2001. Tom materiałów Kongresu Milenijnego liczy ponad 1000 stron i zawiera około 100 referatów wygłoszonych podczas kongresu 5.-8. kwietnia 2000 r. w Warszawie. Spis treści. Nakład wyczerpany

(1996)
DEUTSCH UND AUSLANDSGERMANISTIK IN MITTELEUROPA. GESCHICHTE – STAND – AUSBLICKE, Dokumentation einer internationalen Konferenz 10.-12.10.1996 Warszawa, herausgegeben von Franciszek Grucza, in Verbindung mit: Tadeusz Namowicz, Józef Wiktorowicz, Lech Kolago, Graf-Punkt, Warszawa, 592 Seiten, 1998. Tom materiałów Kongresu germanistycznego Europy środkowej zawierający ponad 60 referatów (592 strony) wygłoszonych podczas obrad. Spis treści. Nakład wyczerpany

(1994)
UPRZEDZENIA MIĘDZY POLAKAMI I NIEMCAMI. Materiały polsko-niemieckiego Sympozjum naukowego 9.-11.12.1992 Zgorzelec i Görlitz, pod redakcją naukową Franciszka Gruczy, przy współpracy: Tadeusza Namowicza, Wolfganga Heinemanna, Gerda Antosa, wersja polska stron 200, 1994. Spis treści. Nakład wyczerpany

(1994)
VORURTEILE ZWISCHEN DEUTSCHEN UND POLEN. Materialien des deutsch-polnischen wissenschaftlichen Symposiums 9.-11.12.1992 Zgorzelec i Görlitz, herausgebegen von Prof. Dr. Franciszek Grucza, in Zusammenarbeit mit: Tadeusz Namowicz, Wolfgang Heinemann, Gerd Antos, deutschsprachige Version 212 Seiten, 1994. Spis treści. Nakład wyczerpany