Stowarzyszenie Germanistów Polskich

Rok założenia: 1990 (rejestracja 19 kwietnia 1991 r.)
Siedziba: Warszawa
Zadania:  Wspieranie prac badawczych oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych w dziedzinie badań germanistycznych
Liczba członków: 360 (2012 r.)

Struktura organizacyjna: Walne Zgromadzenie, Zarząd

Prezydium Zarządu (2021-2024):
Przewodniczący: prof. dr hab. Sambor Grucza  
Sekretarz:
dr Małgorzata Kosacka
Skarbnik:
 prof. ucz. dr hab. Paweł Szerszeń