Zaproszenie na Konferencje 2022

Warszawa, 14.02.2022 r.

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

W imieniu Zarządu SGP oraz współorganizatorów, którym są Instytut Germanistyki UW oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tegorocznej Konferencji SGP.
  • Termin i miejsce obrad: 10–12.06.2022 r. w Warszawie, budynek UW przy ul. Dobrej 55.
  • Zgłoszenia udziału  w  konferencji  prosimy  kierować  na  adres:  sgp_vpg@uw.edu.pl do 31 marca 2022 r. wysyłając formularz zgłoszenia.
  • Prawo do udziału w konferencji mają wszyscy Członkowie SGP. Zgłoszenia referatów osób niebędących Członkami SGP zostaną uwzględnione, o ile pozwolą na to warunki organizacyjne.
  • Opłata konferencyjna: Członkowie SGP – 250,00 zł (o ile opłacona została składka członkowska za rok 2022 oraz za rok 2021); uczestnicy niebędący Członkami SGP – 450,00 zł.; studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej; doktoranci są obowiązani uiścić
  • pełną opłatę konferencyjną.
  • Opłaty konferencyjnej należy dokonać do 15 kwietnia 2022 na konto SGP 44 1090 2138 0000 0001 4241 4790; tytuł wpłaty „Imię i nazwisko, konferencja 2022”.
  • Opłata konferencyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 30 kwietnia 2022 r., w połowie – w przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 15 maja. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Informację o rezygnacji wraz z wnioskiem o zwrot opłaty należy zgłaszać e- mailem na adres sgp_vpg@uw.edu.pl.
  • Organizatorzy zapraszają na przerwy kawowe, lunch i bankiet.
  • Zakwaterowanie Uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Z wyrazami szacunku i sympatii
prof. dr hab. Sambor Grucza
Przewodniczący SGP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *